Hakije Kulenovića 3, Sarajevo

Dobrodošli
Ordinacija pruža usluge:

Specijalističke traumatološke i ortopedske preglede

RTG dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sistema

Ordiniranje terapije intramuskularno, intravenski, infuziono, intraartikularno, itd.

Aplikacija hijaluronske kiseline u tretmanu bolnih zglobova

Hirurška obrada rana i previjanje

Plasiranje gipsanih i drugih vrsta imobilizacija

Patohistološka i mikrobiološka dijagnostika

Operativni zahvati u lokalnoj ansteziji (urasli nokti, kožni tumori, burzitisi i slično)

Usluge sudskog vještaka iz oblasti ortopedije i traumatologije© 2020. Dr. Muharemović