Hakije Kulenovića 3, Sarajevo


Broj Vrsta usluge Cijena      1. Specijalistički ortopedski pregled   70,00 BAM      2. Kontrolni specijalistički ortopedski pregled   40,00 BAM      3. Primarna hirurška obrada rane   70,00 BAM […]

Read More

© 2020. Dr. Muharemović