Hakije Kulenovića 3, Sarajevo

PRELOMI U RUČNOM ZGLOBU- ŠTA DALJE?


Prelom radijusa (palčane kosti) jedan je od najčešćih preloma sa kojim se susrećemo u praksi. Nastaje uslijed pada, najčešće kod starijih ljudi radi slabije kvalitete kosti, te kod mlađih ljudi […]

Read More

Zašto je važna profilaksa vitaminom D3?


Spojevi vitamina D su esencijalno važni za apsorpciju i utilizaciju kalcijuma i fosfata u tijelu, a koji dovode do normalne kalcifikacije skeleta i mineralizacije kostiju, te utiču na brojne druge […]

Read More

Važnost ultrazvučnog pregleda novorođenačkih kukova


Dječiji, a posebno novorođenački kuk se razlikuje od zgloba kuka kod odraslih po prisustvu hrskavičavih ploča rasta koje ga postepeno oblikuju u sferičan zglob sa ispravnom orijentacijom zglobnih tijela u […]

Read More

© 2020. Dr. Muharemović