Hakije Kulenovića 3, Sarajevo


0
Categories : CJENOVNIK
BrojVrsta uslugeCijena
     1.Specijalistički ortopedski pregled  70,00 BAM
     2.Kontrolni specijalistički ortopedski pregled  40,00 BAM
     3.Primarna hirurška obrada rane  70,00 BAM
     4.Previjanje  50,00 BAM
     5.Intraartikularna aplikacija lijeka  40,00 BAM
     6.Intervencija na koljenu  50,00 BAM
     7.Intervencija na koljenu sa intraartikularnom aplikacijom lijeka  90,00 BAM
     8.Ortopedski pregled sa intervencijom na koljenu i i.a. aplikacijom lijeka 110,00 BAM
     9.Plasiranje gips longete  60,00 BAM
   10.Plasiranje cirkularnog gipsa  60,00 BAM
   11.Plasiranje “soft cast” gipsa 100,00 BAM
   12.Operativni tretman uraslog nokta u lokalnoj ansteziji  300,00 BAM
   13.Operativni tretman tumora kože u lokalnoj ansteziji  300,00 BAM
   14.Operativni tretman burzitisa u lokalnoj ansteziji  300,00 BAM
   15.Intramuskularno davanje terapije  20,00 BAM
   16.Intravensko davanje terapije  30,00 BAM
   17.Infuziono davanje terapije  50,00 BAM
   18.Vađenje krvi    5,00 BAM
   19.UZ novorođenačkih kukova    70,00 BAM
   20.UZ muskuloskeletnog sistema:  RAME  60,00 BAM
   21.UZ muskuloskeletnog sistema:  NADLAKTICA  50,00 BAM
   22.UZ muskuloskeletnog sistema:  LAKAT  60,00 BAM
   23.UZ muskuloskeletnog sistema:  PODLAKTICA  50,00 BAM
   24.UZ muskuloskeletnog sistema:  ŠAKA  70,00 BAM
   25.UZ muskuloskeletnog sistema:  KUK  70,00 BAM
   26.UZ muskuloskeletnog sistema:  NADKOLJENICA  50,00 BAM
   27.UZ muskuloskeletnog sistema:  KOLJENO  80,00 BAM
   28.UZ muskuloskeletnog sistema:  PODKOLJENICA  50,00 BAM
   29.UZ muskuloskeletnog sistema:  STOPALO  60,00 BAM
   30.UZ muskuloskleetnog sistema: SKOČNI ZGLOB  60,00 BAM
   31.UZ muskulosketnog sistema: MEKA TKIVA  50,00 BAM
  
  
  
  
  
  
  
   40.Citološki pregled punktata 100,00 BAM
   41.Patohistološki pregled manji uzorak 100,00 BAM
   42.Patohistološki pregled veći uzorak 120,00 BAM
   43.Bakteriološki i mikološki pregled brisa rane  40,00 BAM
   44.Bakteriološki i mikološki pregled brisa kože  30,00 BAM
   45.Bakteriološki i mikološki pregled grla i nosa  40,00 BAM
   46.Bakteriološki i mikološki pregled punktata  40,00 BAM
   47.Hyalubrix ampula 60 mg 280,00 BAM
   48.Biloevox HA amp 2,2% 180,00 BAM
   49.Joial HCC 60 mg/3 ml 280,00 BAM
   50.Pronolis mini 1,6 % 120,00 BAM
   51.Pronolis One 2,2% 280,00 BAM
   52.Pronolis Mono 2,5 % 360,00 BAM
   54.Odstranjenje gipsane imobilizacije  40,00 BAM
   55.Usluge hirurga 
   56.Dječije štake 100,00BAM
   57.Medicinsko vještačenje 300,00BAM
   58.Repozcija preloma  50,00 BAM
   59.Spec.ortopedski pregled preko 45 minuta  100,00 BAM
   60.Kućna posjeta 150,00 BAM
   61.Instilacija Depo medrol 40 mg ampula  60,00 BAM
   62.RTG  jedna projekcija  30,00 BAM
   63.RTG dvije projekcije  40,00 BAM
   64.RTG tri projekcije  50,00 BAM
   65.Imobilizacija prsta splintom  40,00 BAM
   66.Usluge reklamiranja 
   67.Imobilizacija ramena ortozom  100,00BAM
    68.Imobilizacija ruke mitelom    60,00BAM
    69.Imobilizacija koljena Hindge knee ortozom  400,00BAM
    70.Imobilizacija gležnja Walker ortozom  250,00BAM
    71.Imobilzacija stopala cipleom  100,00BAM
    72.Imobilizacija kičme Lordo LOC  250,00BAM
    73.Imobilizacija koljena Genutrain ortozom  100,00BAM
    74.Imobilizacija vrata šancovim okovratnikom    50,00BAM
    75.Imobilizacija ruke ortozom  130,00BAM
    76.Podlaktične štake    70,00BAM
    77.Rehabilitacioni program  50,00BAM
  78.Biolevox amp 2,5% 120 mg 4,8 ml 300,00BAM

© 2020. Dr. Muharemović